ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 9 Ιουνίου 2015

Τα παρόντα website και wapsite (τα “Site”) ανήκουν και λειτουργούν από τον Πάροχο (στο εξής θα αναφέρεται στο β’ πληθυντικό). Χρησιμοποιώντας τα Site και την Υπηρεσία (όπως ορίζεται κατωτέρω), συμφωνείτε στη συγκέντρωση και χρήση στοιχείων σας από εμάς σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική περί Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική περί Απορρήτου, μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου, των Site ή των υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων ψυχαγωγίας και πληροφοριών online και σε κινητά τηλέφωνα (η «Υπηρεσία»). Η παρούσα Πολιτική περί Απορρήτου ισχύει αναφορικά με τη χρήση των Site και της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλων των νέων υπηρεσιών που αποτελούν επέκταση ή βελτίωση της Υπηρεσίας, όπως η κυκλοφορία νέων λειτουργιών.   

Αλλαγές στην Πολιτική περί Απορρήτου

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μεταβολής των όρων της παρούσας Πολιτικής περί Απορρήτου. Καθώς οποιαδήποτε μεταβολή θα δημοσιεύεται στην παρούσα σελίδα, σας παροτρύνουμε να τη διαβάζετε τακτικά για να ενημερώνεστε. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά από οποιεσδήποτε μεταβολές στην παρούσα Πολιτική περί Απορρήτου σημαίνει ότι αποδέχεστε τις εν λόγω μεταβολές. 

Στοιχεία που Συγκεντρώνουμε

Συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε «προσωπικά στοιχεία» (δηλ. πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό κλήσης MSISDN (mobile station integrated services digital network number), «οικονομικά στοιχεία» (δηλ. αριθμοί πιστωτικών καρτών, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή κωδικοί) ή «δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης» (δηλ. στοιχεία που υποβάλλετε ή που συγκεντρώνουμε, τα οποία δεν είναι ούτε προσωπικά, ούτε οικονομικά, αλλά παρόλα αυτά απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και τιμολόγηση της Υπηρεσίας μας, όπως η ημερομηνία έναρξης και λήξης και η έκταση της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς, το είδος του browser που χρησιμοποιείτε, τα μοντέλα web browsing και η διεύθυνση ΙΡ), σε σχέση με την Υπηρεσία. Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά και οικονομικά στοιχεία σας και/ή τα δημογραφικά στοιχεία και τα στοιχεία χρήσης (τα «Στοιχεία») στην εταιρία που σας παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για να εξασφαλιστεί με αυτό τον τρόπο η είσπραξη της αμοιβής μας, ενώ τα εν λόγω στοιχεία που συγκεντρώνονται από τον Πάροχο ενδέχεται να αποθηκευτούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας στη χώρα στην οποία ο Πάροχος ή οι αντιπρόσωποί του διατηρούν εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συναινείτε σε οποιαδήποτε μεταβίβαση Στοιχείων εκτός της χώρας σας. Ο Πάροχος μπορεί να αποθηκεύει τα Στοιχεία εκτός αν αυτό απαγορεύεται εκ του νόμου ή συμβατικά.

Πώς Χρησιμοποιούμε τα Στοιχεία Σας

Ο Πάροχος σας προμηθεύει με μια εκτεταμένη συλλογή περιεχομένων ψυχαγωγίας και ενημέρωσης online και στο κινητό σας μέσω της Υπηρεσίας. Θα χρησιμοποιούμε στοιχεία που δεν προδίδουν την ταυτότητά σας για την παράδοση της Υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση πελατών. Τα στοιχεία που δεν προδίδουν την ταυτότητά σας χρησιμοποιούνται από εμάς προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας, να επεξεργαστούμε τις συναλλαγές σας για την Υπηρεσία και να σας στείλουμε πληροφορίες για τα οφέλη, τις βελτιώσεις και προωθήσεις της Υπηρεσίας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Εκτός αν μας ζητήσετε να μην το κάνουμε, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία που δεν προδίδουν την ταυτότητά σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προγράμματα, προϊόντα, χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες τα οποία πιστεύουμε ότι ίσως σας ενδιαφέρουν (όπως μελλοντικό διαφημιστικό υλικό) ή για άλλους σκοπούς που προκύπτουν ενίοτε. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία που δεν προδίδουν την ταυτότητά σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας αναφορικά με τη χρήση από εσάς των Site και/ή των Υπηρεσιών ή αναφορικά με τις αλλαγές στην Πολιτική περί Απορρήτου μας, τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή άλλες πολιτικές και όρους που επηρεάζουν εσάς και τη χρήση που κάνετε των Site και/ή Υπηρεσιών μας. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία που συγκεντρώσαμε για εσάς προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και την πλοήγηση των Site μας ή για άλλους εσωτερικούς σκοπούς.

Πέρα από τους παρόχους υπηρεσιών μας και τους εργολήπτες-τρίτους που ορίζονται στην παρούσα, ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα στοιχεία που δεν προδίδουν την ταυτότητά σας με άλλους τρίτους, όπως προμηθευτές ή επαγγελματικούς συνεργάτες που ίσως επικοινωνήσουν μαζί σας αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και που ίσως θέλουν να σας προσφέρουν την ευκαιρία να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Εάν δεν επιθυμείτε την κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων σας σε τρίτους, όπως προμηθευτές και επαγγελματικούς συνεργάτες για σκοπούς του μάρκετινγκ, σημειώστε ότι δεν επιθυμείτε να το κάνουμε στο σημείο όπου μας δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν αργότερα αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που σας κοινοποιήθηκε στα Site και/ή μέσω των Υπηρεσιών μας. Επίσης, μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό τηλεφώνου που μπορείτε να βρείτε στους Ειδικούς Όρους ώστε να μην κοινοποιούμε πλέον τα προσωπικά στοιχεία σας στους εν λόγω τρίτους. Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι η διαγραφή των προσωπικών στοιχείων σας ή οποιαδήποτε μεταβολή στις προτιμήσεις σας ενδέχεται να μην ισχύσει αμέσως αλλά αναφορικά με τη διαχείριση της μελλοντικής επικοινωνίας μας μαζί σας.

Χρησιμοποιούμε στοιχεία που δεν προδίδουν την ταυτότητά σας για εσωτερικούς σκοπούς και προκειμένου να μας βοηθήσουν στη διαχείριση της Υπηρεσίας και την επικοινωνία και διαδραστικότητα με τους επισκέπτες στα Site. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στοιχεία που δεν προδίδουν την ταυτότητά σας σε γενική μορφή προς τρίτους προκειμένου να απεικονίσουμε τάσεις και μοντέλα. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία που δεν προδίδουν την ταυτότητά σας για να προσωποποιήσουμε και εξειδικεύσουμε το περιεχόμενο της Υπηρεσίας για εσάς και για να σας στείλουμε στοχευμένες διαφημίσεις βασισμένες σε αναζητήσεις λέξεων-κλειδιών. Επίσης, ενδέχεται να συνδυάσουμε τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε με στοιχεία που συγκεντρώνουν τρίτοι ή που είναι ευρέως διαθέσιμα. 

Όταν γίνεστε συνδρομητής της Υπηρεσίας ή χρησιμοποιείτε άλλα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, μαθαίνουμε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας και την ταυτότητα της εταιρίας που σας παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Η χρέωση για την Υπηρεσία θα γίνεται απευθείας στο λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου σας. Αγοράζοντας την Υπηρεσία, συναινείτε στο να δώσουμε τον αριθμού του κινητού τηλεφώνου σας στους παρόχους της υπηρεσίας μας και σε τρίτους που θεωρούμε απαραίτητους για την επεξεργασία των συναλλαγών σας. Στους εν λόγω τρίτους ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία της συναλλαγής.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους εργολήπτες που θα βοηθήσουν στη λειτουργία των εργασιών μας, της Υπηρεσίας και στη διαχείριση των δραστηριοτήτων εκ μέρους μας, όπως είναι η εξουσιοδότηση για συναλλαγές μέσω λογαριασμού κινητού τηλεφώνου, και να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας στους εν λόγω εργολήπτες μόνο για αυτούς τους σκοπούς.

Εάν ο Πάροχος πωλείται ή συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή κηρύσσει πτώχευση, ορισμένα ή όλα τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από εσάς ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτο ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων ή της πτώχευσης. Επίσης, ίσως κοινοποιήσουμε στοιχεία όταν αποφασίσουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο ώστε να συνάδουμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή να προστατεύσουμε τα συμφέροντα ή την ασφάλεια του Παρόχου ή των χρηστών της Υπηρεσίας.

Cookies

Προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία σας στο website μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε “cookies” στο website. Τα cookies είναι αλφαριθμικοί προσδιοριστές που μεταφέρουμε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του Web browser σας ώστε να μπορούν τα συστήματά μας να αναγνωρίσουν τον browser σας και να παρέχουν χαρακτηριστικά. Τα cookies, από μόνα τους, δεν μας αποκαλύπτουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή άλλα στοιχεία που προδίδουν την ταυτότητά σας εκτός εάν εσείς επιλέξετε να μας δώσετε αυτά τα στοιχεία, π.χ. με την εγγραφή σας στο/στα Site μας. Ωστόσο, μόλις γίνετε πελάτες και προμηθεύσετε το Site με προσωπικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία ενδέχεται να συνδεθούν με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο cookie.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να κατανοούμε τη χρήση του Site και να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τις προσφορές στα Site μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies για να προσωποποιήσουμε την εμπειρία σας στις webpage/wappage μας (π.χ. να σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στο Site μας). Μπορείτε να προσαρμόσετε τον browser σας για να απορρίπτετε cookies που προέρχονται από εμάς ή άλλα website ή wapsite. Παρακαλώ, συμβουλευθείτε τη «Βοήθεια» στον browser σας για περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές στα Site μας είναι δυνατή μόνο σε συνδυασμό με τα cookies ή παρόμοια μέσα και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η απενεργοποίηση των cookies ή παρόμοιων μέσων ίσως εμποδίσει την πρόσβασή σας σε ορισμένα περιεχόμενά μας.

Μόνο για Ενήλικες

Η Υπηρεσία και τα Site δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Δεν πρόκειται να συλλέξουμε εν γνώσει μας οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία που περιγράφεται στους Ειδικούς Όρους.

Σύνδεσμοι

Τα Site ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους με άλλα website ή wapsite. Ο πάροχος δεν ελέγχει τα άλλα website και wapsite και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους ή για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή άλλα υλικά που περιέχονται στα εν λόγω site. O πάροχος δεν ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με τα ανωτέρω. Η πρόσβασή σας και η χρήση συνδεόμενων site, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου τους, γίνεται με δικό σας κίνδυνο.

Ασφάλεια

Η προστασία των στοιχείων σας είναι σημαντική για εμάς. Χρησιμοποιούμε την τυπική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο χώρο μας για την προστασία της ασφάλειας των στοιχείων σας. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί κανείς την απόλυτη ασφάλεια οποιασδήποτε μεταφοράς δεδομένων στο Διαδίκτυο και μέσω δικτύων επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσμα, παρόλο που δεσμευόμαστε για την προστασία των στοιχείων σας, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε εμάς ή μέσω της εταιρίας μας.

Πρόσβαση στα Στοιχεία Σας

Ο πάροχος σας δίνει την ευκαιρία να αναθεωρήσετε και να αφαιρέσετε προσωπικά στοιχεία που μας δώσατε ή να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που θα βρείτε στα Site και/ή μέσω των Υπηρεσιών μας ή μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στον αριθμό που θα βρείτε στους Ειδικούς Όρους και να δηλώσετε εάν επιθυμείτε την αφαίρεση των στοιχείων σας από τη βάση δεδομένων μας ή να μην λαμβάνετε μηνύματα από εμάς ή από τρίτους προμηθευτές ή επαγγελματικούς συνεργάτες. Η διαγραφή των στοιχείων σας ή η επιθυμία σας για μη λήψη μηνυμάτων από τον Πάροχο ή τρίτους θα οδηγήσει στη διαγραφή των δεδομένων μόνο από τη βάση δεδομένων μας αναφορικά με τη διαχείριση της μελλοντικής επικοινωνίας μαζί σας από τον Πάροχο και τους τρίτους. Οι εν λόγω διαγραφές δεν θα οδηγήσουν στη διαγραφή στοιχείων που έχουν ήδη συγκεντρωθεί και κοινοποιηθεί σε τρίτους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πολιτική περί Απορρήτου. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους τρίτους που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να διαγράψουν τα προσωπικά στοιχεία σας που χρησιμοποιούν για αυτή την επικοινωνία.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μας αναφορικά με οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια που ίσως έχετε σχετικά με την Πολιτική μας περί Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική περί Απορρήτου ενημερώθηκε τον Ιούνιο του 2015.